CD+AD Katsura Matsuzawa
D Katsura Matsuzawa /
C Shin Miyano
PL Katsura Matsuzawa
P+CA Kota Yamada
Dr Ichiro Mae
PR Hirokazu Watanabe
PM Kazue Seto / Shiori Akashi
LT Noriyuki Shinoda / Kazuki Nomura / Ryugo Sunada
ST Tomomi Kawaguchi
HM Miyuki Kakutani
ED Akihito Motomura
MX Masaki Sugimori
PD Noritaka Kuroda
PPR Hirokazu Okada
ART Kanazawa Butai / MOSTWOODWORKS
BF MATSU

先鋭的な薬局の新しいブランディングコミュニケーション。
ファーマシューティカルラボという新たな概念への理解を促すため
ラボの意思や課題解決のアイデアを段階的に訴求した。